Duiven

Duiven worden al heel lang gehouden door mensen, in duiventillen. Omdat ze altijd terugkeren naar het hok waar ze geboren zijn, kunnen ze vrij rondvliegen. Vroeger werden ze gehouden als voedsel of om in te zetten als postduif. Tegenwoordig worden duiven vooral gehouden als sierduif of om er wedstrijden mee te vliegen.

Er zijn veel verschillende soorten duiven. Ze stammen allemaal af van een wilde duivensoort: de rotsduif. Door te fokken zijn er soorten ontstaan met speciale kleuren en veren of met een speciale manier van vliegen. Op Stadsboerderij De Korenmaat hebben we twee Oudhollandse duivenrassen: Witte pauwstaartjes (zie foto boven) en de Hollandse Kapucijn (zie foto onder).

Voortplanting
Duiven in de natuur maken een eenvoudig, wat rommelig nest van takjes. In ons duivenhok zijn er speciale broedhokjes waar de duiven hun nest in maken en eieren leggen. Een duif legt twee eieren, het broeden duurt 18 dagen. Als de jongen uit het ei komen, zijn ze blind en bedekt met dun geel dons. Na drie tot zes dagen gaan de oogjes open.

Jongen
Jonge duiven worden door beide ouders gevoerd met duivenmelk uit de krop. De krop is een holte in de keel, waar voedsel tijdelijk wordt opgeslagen. Hier wordt een afscheiding gemaakt die bestaat uit eiwitten en vet. Het kost de ouders veel energie om deze kropmelk aan te maken. Daarom legt een duivin meestal maar een of twee eieren, zodat ze ook in staat is om de jonge duifjes groot te brengen. De duiven worden ongeveer twee tot drie weken gevoerd door de ouders, daarna gaan ze zelf eten.

Postduiven
Postduiven zijn tamme duiven die goed kunnen vliegen. Vroeger werden ze echt gebruikt om berichten te versturen maar tegenwoordig worden ze gehouden om wedstrijden te vliegen.
Jonge duiven krijgen een ring om een poot. Aan de kleur van de ring kun je zien hoe oud een duif is. Duiven met een oranje ring zijn bijvoorbeeld geboren in 2014 (of 2009, want de kleuren worden na vijf jaar opnieuw gebruikt). Op de ring staat ook het nummer van de eigenaar. Zo kun je zien van wie de duif is als deze toch een keer verdwaalt. Klik hier voor een overzicht van jaren en de bijbehorende kleur van de ring.

Duiven worden langzaam getraind voor het vliegen van wedstrijden. In het begin worden ze kleine stukjes weggebracht, een paar kilometer. Langzamerhand wordt dat steeds verder. Onze duiven doen ook me aan ‘vitessevluchten’, die kunnen wel 300 km. ver zijn. Er zijn ook duiven die niet zo snel zijn, maar wel heel lang achter elkaar kunnen vliegen. Die doen mee aan langere vluchten.

Op een wedstrijddag worden de duiven samen met duiven van andere duivenhouders naar een losplaats gebracht. Onderweg worden ze goed voorzien van water en voer. Op de losplaats krijgen ze eerst voldoende rust totdat ze er klaar voor zijn om naar huis te vliegen. Dan worden ze allemaal tegelijk losgelaten.

Op Stadsboerderij De Korenmaat kunnen kinderen meedoen aan het postduivenproject. Samen met onze postduivenkenners leren kinderen hoe ze voor de duiven kunnen zorgen, zodat ze daarna mee kunnen doen met wedstrijden. Onze duiven zijn al in België en Frankrijk geweest.

Duiven - Hollandse Kapucijn

Duiven-weetjes

  • Een mannetjesduif heet doffer, het vrouwtje gewoon duif of duivin.
  • Er zijn verschillende soorten duiven: zaadetende en vruchtenetende duiven. Het is wat makkelijker om voor zaadetende duiven te zorgen, omdat in het voer alle nodige voedingsstoffen zitten.
  • De kuikens die je soms op de boerderijen ziet, zijn raskuikentjes. Hier wordt mee gefokt om de rassen in stand te houden.
  • De duif wordt vaak gebruikt als symbool voor vrede.
  • Een duif kan met zijn snavel water opzuigen.
  • Bij de Olympische Spelen in 1900 werden levende duiven gebruikt als levend doel bij de schietwedstrijden.

Stadsboerderij De Korenmaat is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem