Kindertuin

In de Kindertuin op Stadsboerderij De Korenmaat geven we kinderen les in tuinieren. Deze lessen zijn voor kinderen uit groep 6 en 7 die zelfstandig aan het werk kunnen. Ieder kind krijgt een eigen stukje grond en de tuinleiders van het natuurcentrum zorgen voor de begeleiding. Ook zijn er tuinen voor kinderen uit groep 4 en 5 die samen met een volwassenen dezelfde tuinlessen volgen.

Korenmaat-kindertuin_DSC1597

Tuinseizoen

Een tuinseizoen voor de kinderen begint in april en gaat door tot er bijna niets meer te oogsten valt, meestal begin oktober. Voor de tuinleiders begint het tuinseizoen als het voor de kinderen stopt.

Ze maken de tuin eind oktober helemaal schoon en brengen de achtergebleven bloemen en groenten naar de composthoop. De paden worden nog een keer geschoffeld waarna zich een dekentje over de tuin spreidt in de vorm van afgevallen bladeren van de bomen op ons erf. En dan is er in de winter echt een paar maanden rust in de kindertuin.

In maart maken de tuin weer langzaam wakker. Er komt stalmest op van onze dieren. De mest, het blad en de bovenste laag van de grond wordt met een machine door elkaar gewerkt. Op piketpaaltjes zetten we de tuinnummers om de tuinen uit elkaar te houden. Kinderen (en ouders) worden vanaf maart uitgenodigd om zich op te geven voor een tuinseizoen. De groepen worden ingedeeld en begin april starten de tuinlessen.

Korenmaat-kindertuin_DSC1596

Tuinlessen

De eerste tuinles worden de tuinen ingedeeld, paden gestampt en de grond fijngeharkt. Dan kan het zaaien en planten beginnen. In een voorbeeldtuin wordt voorgedaan wat er moet gebeuren. Daarna gaan de kinderen in ieder hun eigen tuin aan de slag. Als de groenten beginnen te groeien krijgen de tuinen een mooie groene kleur. Dan kan er al snel geoogst worden. Tijdens het tuinieren komen veel onderwerpen aan bod. In de loop van het seizoen wordt de samenhang tussen de levensloop van planten, dieren en mensen steeds duidelijker. Wat moeten wij doen om van het land te kunnen leven, wat zijn de invloeden van buitenaf, welke dieren komen we daar bij tegen en hoe leven die.
Het mooie is dat de kinderen alles vanuit de praktijk ontdekken.

Korenmaat-kindertuin_FAM5500

Extra activiteiten

Naast het tuinwerk zijn er gedurende het tuinseizoen ieder jaar extra activiteiten voor de tuinkinderen. Een bezoek aan de imker van de Korenmaat staat altijd op het programma. Meestal is er een kookworkshop, maken de kinderen zalfjes of ze gaan bloemenschikken en dergelijke. Tijdens ons jaarlijkse oogstfeest hebben de kinderen en de ouders van de tuin ook een rol.

Praktische informatie

Vanaf maart kunnen kinderen en ouders zich opgeven voor een tuin. Voorwaarde is dat je iedere week op een vast tijdstip kunt komen.
Begin april starten de lessen. Eind september, begin oktober wordt het tuinseizoen gezellig afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. In de schoolvakanties is de tuin op een vast tijdstip open voor wie kan komen.
Het tijdstip van tuinieren gebeurt in overleg. Afgelopen jaar waren er twee tuinlessen op de woensdagmiddag.
Een tuinles duurt voor de vakantie vijf kwartier en soms loopt dat wat uit, vooral in het begin van het tuinseizoen als er veel te zaaien en te planten valt. Na de vakantie zijn het lessen van een uur.
De kosten voor een tuinseizoen zijn 30 euro per tuin. Soms mogen twee kinderen een tuin delen. Het natuurcentrum zorgt voor alle zaden, planten en benodigde (kinder)gereedschap.

Korenmaat-20150610_FAM4985

Historie kindertuinen

De kindertuinen van het natuurcentrum bestaan sinds 1970. Het eerste kindertuincomplex lag in Park Angerenstein. Naast de plek waar Natuurcentrum Arnhem in 1962 is begonnen met een leslokaal in het witte gebouwtje, de oude forellenkwekerij. Na schooltijd kwamen kinderen uit de buurt tuinieren, waaronder kinderen van de schippersschool Stella Maris die naast het park zat. Door hun enthousiasme werden veel ouders overgehaald om op hun vrachtschip bakken te hangen met radijs, sla, tuinkers en andere kleine groenten. Enkele scholen uit de buurt tuinierden hier onder schooltijd.
Het leslokaal in het witte gebouwtje werd na 18 jaar, in 1980, ingeruild voor een leslokaal in Arnhem-Zuid. Het tuincomplex bleef nog in het park.
Bij de aankoop van de boerderij de Korenmaat in 1990 was al snel duidelijk dat hier het kindertuincomplex moest komen. Weiland werd omgezet tot tuinbouwgrond. Er werd een waterput geslagen, een gereedschapsschuur gebouwd, omheining gezet en een houtwal aangeplant. Sinds die tijd tuinieren hier ieder jaar ongeveer 20 kinderen.
Ook Stadsboerderij Presikhaaf heeft een kindertuincomplex gelegen. Helaas was er geen geld meer om dit ook daar voort te zetten.

Kindertuin2

Stadsboerderij De Korenmaat is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem