Kippen

Boeren houden kippen voor de eieren en het vlees. Sommige rassen worden gehouden omdat het oud-Hollandse, vaak streekgebonden, rassen zijn die mensen in stand willen houden. Op Stadsboerderij De Korenmaat houden we kippen om het ras en om de eieren. Een kip is een loopvogel. Ze heeft vleugels, maar kan daar alleen een beetje mee fladderen en niet hoog in de lucht vliegen.

Voortplanting
Onze kippen leggen bijna elke dag een ei. De eieren worden dagelijks geraapt zodat de kippen niet gaan broeden. Deze eieren verkopen we aan bezoekers.
Als het ei bevrucht is door een haan kan er een kuikentje in groeien. In het voorjaar wordt een deel van de eieren in een broedstoof uitgebroed door de kip. Na 21 dagen komen de kuikentjes uit het ei.

Jongen
De jongen van een kip heten kuikens. En ze zijn lang niet altijd geel als ze uit het ei komen. Ze kunnen ook bruin of zelfs bijna zwart zijn! Eerst bestaat de vacht van een kuiken uit dons. Maar na een paar dagen verschijnen al de eerste veertjes. Als een kuiken uit het ei komt, kan hij meteen lopen, eten en piepen. Kippen zijn nestvlieders. Dat betekent dat ze snel voor zichzelf kunnen zorgen na de geboorte. De meeste andere vogels zijn nestblijvers: ze zijn na de geboorte nog een behoorlijke periode kwetsbaar en afhankelijk van de ouders.
In het begin is een kuiken nog wel vaak in de buurt van de hen om zich op te warmen en uit te rusten in het warme dons van zijn moeder. Daarna gaat hij lekker zelf op stap. Als de hen vindt, dat het kuiken te ver weg is roept ze hem door middel van haar geklok weer terug.

Voeding
Kippen eten tussen 75 en 150 gram kippenvoer per dag. Dat is ongeveer 1/20 van het gemiddelde kippengewicht (3 kilo). Wij voeren onze kippen met biologische legkorrels. Deze korrel wordt gemaakt van verschillende voedingsstoffen, zodat de kip gezond blijft. Daarnaast krijgen ze elke dag een handjevol graan en groenvoer. Alle kippen krijgen bovendien schelpengrit. Dit grit helpt bij het verteren van voedsel in de maag door het voedsel in kleine stukjes te vermalen.

Leefomgeving
We hebben ongeveer 100 legkippen. Kippen hebben ruimte nodig. Het mooiste is als de kippen buiten los kunnen lopen. Onze legkippen zijn overdag buiten. Ze kunnen rondscharrelen, zich afzonderen of een stofbad nemen in het zand. ’s Avonds zoeken ze het nachthok met de zitstokken op. De kippen worden ’s nachts opgesloten om ze te beschermen tegen aanvallen van vossen. De kippen van oud-Hollandse rassen houden we permanent in het hok. Deze hokken hebben een buitenren met een zandbodem en een nachthok met stokken en leghokken.
Kippen zijn sociale dieren die van nature in kleine groepjes leven met een haan, enkele hennen en eventueel kuikens. De groep heeft een duidelijke pikorde. Dat is een vorm van taakverdeling binnen een groep dieren. De sterkste in de groep is de baas. De dieren kennen elkaar en respecteren de sterkste van de groep. De haan verdedigt zijn hennen en zijn territorium tegen indringers en waarschuwt voor gevaar.

Kippen op stadsboerderij De Korenmaat

Er zijn veel soorten kippen. Er bestaan hele kleine kippen zoals de Hollandse kriel en de Java Kriel die maar 500 gram wegen. Maar er zijn ook hele grote kippen zoals de Jersey Giant of de Brahma, die wegen wel 4 kilo.

Op stadsboerderij De Korenmaat vind je onder andere deze raskippensoorten (klik op de naam voor meer informatie):

Kippen-weetjes

 • Een toom is de benaming voor een groep gevogelte, zoals eenden, kippen en hoenders.
 • Een mannetjeskip noemen we haan. Een vrouwtjeskip heet hen. Hun jong is een kuiken.
 • De kuikens die je soms op boerderijen ziet, zijn raskuikentjes. Hier wordt mee gefokt om de rassen in stand te houden.
 • Een kip legt bijna het hele jaar door eieren. In de winter, als de dagen korter worden, leggen ze minder of geen eieren. Ze gebruiken de tijd om een beetje uit te rusten en energie te verzamelen voor de lente.
 • In een ei zit de dooier, het eigeel. Dit is het reservevoedsel in het ei voor als het kuiken gaat groeien tijdens het uitbroeden.
 • In Nederland kun je veel verschillende soorten eieren krijgen, bijvoorbeeld: scharreleieren, maïseieren, meergraneneieren, enz. Soms heeft de naam iets te maken met het welzijn van de kippen, soms met het voer dat de kip krijgt. Meergraneneieren en maïseieren zeggen iets over wat de kip gegeten heeft: veel verschillende granen en maïs.
 • Als je kijkt naar het dierenwelzijn, dan zijn er vier categorieën eieren.
  • Biologisch ei, code 0: Dit zijn eieren van kippen die zo natuurlijk mogelijk gehouden worden. Ze krijgen veel ruimte, kunnen naar buiten en eten biologisch voer.
  • Vrije-uitloopei, code 1: Deze kippen hebben een behoorlijk goed leven in een ruime stal. Ze kunnen in een uitloop naar buiten wanneer ze willen.
  • Scharrelei, code 2: Scharrelkippen komen nooit buiten! Ze leven in een grote dichte stal met duizenden kippen bij elkaar. Ze kunnen wel vrij lopen en fladderen door de stal. De meeste kippen in Nederland leven zo.
  • Kooi-ei, code 3: Dit is het meest dieronvriendelijke ei! Kooikippen leven altijd in een kooi, een legbatterij genaamd. In Europa zijn legbatterijen verboden. In Nederland kan je bijna geen legbatterij-ei meer kopen, maar ze worden wel verwerkt in koekjes en dergelijke.

Stadsboerderij De Korenmaat is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem